„Organizācijas pārvaldības konsultācijas”

Mūsu galvenās pakalpojumu grupas:

  • oriģināla – pašu radīta metodika “Aerobika Tavam biznesam” uz uzņēmuma vērtībām balstītas stratēģijas izveidei, sakārtošanai un iedzīvināšanai visos trīs stratēģijas plānošanas līmeņos;
  • pasaulē izplatītas metodikas (BSC, BOS, ITIL), kas paredzētas uzņēmuma pārvaldībai un darbības uzlabošanai, uzņēmuma attīstībai (inovācijām) un pakalpojumu sniegšanas pārvaldībai.

Saistībā ar saviem pamata pakalpojumiem, piedāvājam arī papildus pakalpojumus, ko nodrošinām sadarbībā ar partneriem:

Sadarbības veids:

  • darbu veikšanā iesaistām pieredzējušus speciālistus – praktiķus (darbojošos uzņēmumu vadītājus ar daudzu gadu pieredzi mūsu nosaukto metodiku izmantošanā);
  • izmantojam pašu radītas un pasaulē zināmas un plaši pielietotas uzņēmumu pārvaldības metodikas;
  • nodrošinām jūs ar darbu veikšanai nepieciešamajām sagatavēm, formām un citiem materiāliem, un iemācam tos pielietot;
  • apzinām jūsu vajadzības un mērķus un kopīgi ar jums novērtējam situāciju attiecībā pret mērķu sasniegšanu;
  • palīdzam jums atrast labāko variantu mērķu sasniegšanai un kopīgi ar jums izveidojam darba plānu;
  • palīdzam jums ikdienā, kopīgi veicot darba plānā paredzētās aktivitātes, sasniegt jūsu mērķus;
  • palīdzam attīstīt praktiskas iemaņas un prasmes, lai pēc mūsu sadarbības beigām, jūs spētu pielietot iegūtās zināšanas patstāvīgi.

Sadarbību veidojam apvienojot dažādas pakalpojumu sniegšanas formas un metodes: