Mūsu moto

Pārvaldi nākotni!

Vēsture

Uzņēmums SIA „Metrika” ir dibināts 2005.gada 31.martā. Sākotnēji pamatdarbība bija saistīta ar pakalpojumu pārvaldības procesu izveidi un ieviešanu, izmantojot pasaulē plaši pazīstamo metodoloģiju „ITIL”. Tagad esam paplašinājuši savu skatījumu un mūsu pamatdarbības joma ir „Organizācijas pārvaldības konsultācijas”.

Misija

Mūsu misija ir palīdzēt jums sasniegt mērķus, pielietojot uzņēmumu pārvaldības labāko praksi.

Vīzija

Mēs esam stabils, cienījams un ietekmīgs uzņēmums, kas dod sistemātisku ieguldījumu sakārtotas, efektīvas un inovatīvas uzņēmējdarbības vides izveidē.

Mums ir svarīgi

 • uzņēmuma labklājība gan īstermiņā, gan ilgtermiņā;
 • uzņēmuma stabilitāte;
 • uzņēmuma efektivitāte;
 • uzņēmuma laba reputācija;
 • uzņēmuma ietekme – spēja noteikt attīstības tendences;
 • nepārtraukta inovāciju ieviešana uzņēmumā;
 • darbinieku un sabiedrības labklājība ilgtermiņā;

Mūsu klientiem ir svarīgi

 • nodrošināt savas darbības ilgtspēju;
 • panākt, lai stratēģija patiesi darbojas un tiek sasniegti plānotie mērķi;
 • motivēt un iesaistīt darbiniekus mērķu sasniegšanā;
 • panākt finanšu (budžeta) ietaupījumu vai peļņas palielinājumu;
 • uzlabot pamatdarbību – pakalpojumus un to sniegšanu;
 • palielināt savas organizācijas konkurētspēju;
 • pasargāt sevi no dažādiem riskiem – uzlabot savu drošību.

 

SIA „Metrika” ir viens no sabiedriskās organizācijas „itSMF Latvija” dibinātājiem un dalībniekiem.

SIA „Metrika” kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta un atbilst ISO 9000:2008 standarta prasībām.