“Aerobika Tavam biznesam” (stratēģijas 3 līmeņi)

Jūsu uzņēmums sastāv no daudzām sastāvdaļām,  kas kopā veido vienotu sistēmu. Pakalpojuma ietvaros mēs panākam praktiskus uzlabojumus stratēģijas īstenošanā, iedibinot vienotu stratēģijas realizēšanas mehānismu jeb organizācijas vadības modeli visos stratēģijas līmeņos:

  • vispārējā stratēģija, kas izriet no pamatdarbības (biznesa) idejas; 
  • pamatdarbības stratēģija, kas izriet no vispārējās stratēģijas;
  • funkcionālā stratēģija, kas izriet no pamatdarbības stratēģijas.
 
 
Stratēģijas izstrāde un iedzīvināšana tiek veikta pēc kopīgi izveidota, secīga darba plāna, ciešā sadarbībā ar jums:
 
1. Vispārējā stratēģija
Vērtības; misija; vīzija; mērķi; vērtējums; stratēģija – darbības plāns ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
2. Pamatdarbības stratēģija
 Pamatdarbības virzieni; pamatdarbības virzienu pozicionēšana; pakalpojumi (rādītāji); pamatdarbības procesi.
3. Funkcionālā stratēģija
Funkcijas: uzdevumi (rādītāji); politikas, noteikumi.
Funkciju nodrošinājums:
3.1. Cilvēki, kultūra
Amati, struktūra; kompetences; motivācija; komunikācija; komanda; attieksme.
3.2. Procesi
Vispārējie procesi; funkcionālie procesi.
3.3. Tehnoloģijas
Materiāli tehniskais nodrošinājums; darba vide.