Inovāciju vadība (BOS)

Pakalpojuma ietvaros tiek pārveidota organizācijas pamatdarbība, atrodot nišu, kas ir brīva no konkurences. BOS ietvaros tiek analizēta organizācijas tagadējā pamatdarbība un atrastas iespējas pamatdarbības pilnveidošanai, lai sasniegtu no konkurences brīvu tirgus telpu:

 • Raksturo esošo organizācijas pamatdarbību – no klientu, konkurentu prizmas;
 • Nodrošina vadītājus ar informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • Pilnveido organizācijas pamatdarbības stratēģiju;
 • Iesaista vadītājus pamatdarbības stratēģijas pilnveidošanas un īstenošanas procesā.

BOS izstrāde notiek pēc secīga darba plāna, ciešā sadarbībā ar klientu.

Tagadnes vērtību karte (TVK)

 • Pakalpojumi un to raksturojums
 • Konkurenti, konkurentu grupas
 • Konkurentu piedāvājums un konkurences raksturlielumi
 • Klienti, klientu grupas
 • Klientu vajadzības un vērtības
 • TVK izveide un analīze

Iespējas (sešu ceļu analīze)

 • Alternatīvās nozares
 • Stratēģiskās grupas
 • Pircēju ķēdes
 • Papildus piedāvājumi
 • Piedāvājuma funkcionālā un emocionālā pievilcība
 • Izmaiņas laikā (tendences)

Nākotnes vērtību karte (NVK)

 • Četru izmaiņu režģis
 • NVK izveide un analīze
  - fokuss
  - atšķirība
  - moto

Galvenie uzdevumi un darba plāns ”jaunās” stratēģijas iedzīvināšanai