Pakalpojumu pārvaldības procesu vadība (ITIL)

Mūsu darbība ir balstīta uz ITIL (Information Technology Infrastructure Library) principiem, kas ir visplašāk izmantotā pakalpojumu pārvaldības pieeja pasaulē un sevī apkopo pasaules labāko pieredzi, kas nākusi gan no valsts, gan no privātā sektora uzņēmumiem.

Pakalpojumu atbalsta procesi (service support) – pakalpojumu atbalsts ikdienā

 • incidentu vadības process
 • problēmu vadības process
 • izmaiņu vadības process
 • versiju vadības process
 • konfigurāciju vadības process

Saistītās lietas: palīdzības / pakalpojumu dienests (funkcija)

Pakalpojumu plānošanas procesi (service delivery) – pakalpojumu plānošana un uzlabošana

 • pakalpojumu finanšu vadības process
 • pakalpojumu līmeņu vadības process
 • ietilpības vadības process
 • pieejamības vadības process
 • nepārtrauktības vadības process

Saistītās lietas: klientu attiecību vadība (CRM)

Pakalpojuma ietvaros nodrošinām:

 • organizācijas darbības analīzi un pakalpojumu pārvaldības procesu ieviešanas priekšnoteikumu sagatavošanu;
 • pārvaldības procesu aprakstīšanu, ieviešanu un integrēšanu ar organizācijas ikdienas darba procesiem;
 • pakalpojumu struktūras un aprakstu izveidi;
 • nepārtrauktas pakalpojumu uzlabošanas sistēmas ieviešanu;
 • procesu pārvaldības rīka ieviešanu, integrēšanu un sasaisti ar pārvaldības procesiem;
 • procesu izpildes kontroles un pastāvīgās uzlabošanas sistēmas ieviešanu;
 • darbinieku apmācību darbam ir izveidotajām sistēmām.

Var tikt ieviesti viens, vairāki vai visi no Pakalpojumu atbalsta procesiem un Pakalpojumu plānošanas procesiem.

Pēc projekta realizācijas organizācijas darbību var raksturot kā saskaņotu vispārējo pakalpojumu procesu pārvaldības modeli, ar vienotiem procesiem, standartiem, attīstības stratēģiju, kopīgu pieeju pakalpojumu lietošanai, ieviešanai un uzturēšanai. Pakalpojumu pārvaldības modelis būs savstarpēji integrēts ar organizācijas darbības pārējiem procesiem un funkcijām, kas nodrošina pamatotu un kontrolētu izmaiņu realizāciju organizācijā.